Pàgines

SERVEIS

 • Aixecament Topogràfic
 • Arquitectura del Paisatge 
 • Assessorament i Planejament Urbanístic
 • Certificats i Informes
 • Cèdules d’Habitabilitat
 • Certificats d’Eficiència Energètica
 • Dictàmens, Peritatges i Valoracions
 • Direcció, Control i Gestió d’Obra
 • Estudis d’Impacte Ambiental
 • Estudis i Coordinació de Seguretat i Salut
 • Expedients d’Activitat
 • Gestió de Permisos i Llicències
 • Gestió del Cadastre
 • Informe Tècnic de l’Edifici
 • Projectes d’Enginyeria i Instal·lacions 
 • Projectes d’Interiorisme 
 • Projectes d’Obra Nova 
 • Projectes de Reforma
 • Rehabilitació de Façanes i Patrimoni